Aktualizacja normy ISO 9001 cz.1 Kontekst organizacji

Aktualizacja normy ISO 9001 cz.1 Kontekst organizacji

By Lipiec 28, 2017 Blog No Comments

Kontekst organizacji ISO 9001:2015

Nowa norma ISO 9001 weszła w życie już we wrześniu 2015. Część organizacji już dostosowała się do wymagań nowej normy inne wciąż  nie wiedzą jak to zrobić. Już najwyższy czas się za to zabrać !

Na co zwrócić uwagę podczas przygotowania organizacji do aktualizacji systemu zarządzania jakością?
Najistotniejsze zmiany w normie, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę aktualizując  SZJ to między innymi “Kontekst organizacji”

Kontekst organizacji jako nowe pojęcie pojawił się w normie dopiero w najnowszym wydaniu, ale obejmuje już istniejące obszary takie jak podejście procesowe czy określenie celów jakości. Skupmy się jednak na nowych punktach normy obszaru “Kontekst organizacji”.

Punkt dotyczący kontekstu organizacji jasno określa, że organizacja musi wiedzieć co wpływa na jej wyniki. Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mają wpływ na działanie naszej organizacji. Możemy znaleźć wiele narzędzi ułatwiających określenie kontekstu organizacji, między innymi analiza SWOT (silne i słabe strony organizacji, szanse i ryzyka organizacji). W samej normie możemy znaleźć trzy uwagi / sposoby interpretacji kontekstu organizacji. Definiując kontekst organizacji tworzymy bazę do listy stron zainteresowanych, warto mieć to na uwadze.

Nowa norma wprowadza takie pojęcie jak “strony zainteresowane” co to jest i jak je określić ?

Strony zainteresowane to wszyscy, którzy mają wpływ na działanie naszej organizacji. Żeby dokładniej określić strony zainteresowane najłatwiej będzie podzielić je na wewnętrzne (właściciele firmy, pracownicy) i zewnętrzne ( konkurenci/kolejni użytkownicy naszych produktów itp). Norma wymaga więcej niż określenie kto jest stroną zainteresowaną, według normy musimy zastanowić się jaki jest ich wpływ na nasz system zarządzania jakością. To całkiem logiczne, że musimy zbierać informacje na temat np. naszych dostawców, szczególnie tych kluczowych. W naszym interesie jest dbanie o dobre relacje z dostawcami, klientami, innymi grupami nacisku. Dzięki wiedzy o stronach zainteresowanych możemy działać skuteczniej.