fbpx

Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie z ZUS 2020

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments
Dofinansowanie z ZUS 2020

Dofinansowanie z ZUS 2020

Ruszył nowy nabór do konkursu, w którym można uzyskać dofinansowanie na poprawę warunków pracy w firmie poprzez zakup maszyn i urządzeń. Podobnie jak w poprzednim roku jest o co walczyć. Maksymalna kwota dofinansowania to aż 500 000 zł

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:

KTO?

Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który jest Płatnikiem składek i spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

ILE?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2021 r. wynosi 50 000 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu jest uzależniona od liczby osób, za które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia Wniosku. Udziały procentowe wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania Projektu wynoszą:

NA CO?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9) środki ochrony indywidualnej

O tym, na co można uzyskać dofinansowanie pisaliśmy także na naszym blogu. 

Pełen katalog działań inwestycyjnych i doradczych: 

Katalog działań

JAK?

Dofinansowanie z ZUS możesz otrzymać na podstawie szczegółowego wniosku na poprawę BHP. Przyznanie dotacji w 2020 roku odbywa się jak w poprzednich latach w drodze konkursu. Wypłata dofinansowania ZUS następuje na podstawie zawartej umowy z ZUS. Szansa na otrzymanie dofinansowania zależna jest od uzyskanych punktów, które otrzymujemy za: wielkość przedsiębiorstwa, kategorię ryzyka prowadzonej działalności, obszar w jakim prowadzimy działalność, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, cel projektu, adekwatność proponowanych w projekcie działań do realizacji, efektywność wydatków w Projekcie, oddziaływanie projektu na poprawę BHP, innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Jednak najważniejsze jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie, zebranie ofert spełniających wymagania konkursu oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje. 

Brzmi skomplikowanie?

Nie dla nas! 

STQ - Success Through Quality gwarantem sukcesu

Jako STQ zajmujemy się wnioskami o dofinansowanie z ZUS od samego początku. Rokrocznie pomagamy przedsiębiorcom uzyskać środki tak ważne dla ich działalności. Nasza skuteczność jest bardzo duża, co potwierdzają nasi klienci. Zatem jeżeli rozważasz ubieganie się o dofinansowanie z ZUS skontaktuj się z nami! Profesjonalizm, szczegółowość i doświadczenie to najważniejsze cechy potrzebne podczas sporządzania wniosków. Nie wiesz, czy twoja firma kwalifikuje się do dotacji, czy dane działania spełniają kryteria konkursu? Po prostu skontaktuj się z nami i powierz swoje sprawy w ręce profesjonalistów. 

Nasza oferta: 

Oferta na dofinansowanie z ZUS 

 

Dofinansowanie BHP – dekarstwo

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

Dofinansowanie BHP - dekarstwo

Dofinansowanie BHP - dekarstwo - Dziś zajmujemy się kolejną branżą, w której możnay uzyskać dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca dekarza odbywa się przeważnie wysoko nad ziemią, co wiąże się z dużym ryzykiem, szczególnie jeśli stanowisko pracy  nie jest w należyty sposób zabezpieczone.  Szczególnym niebezpieczeństwem w tej branży jest upadek z wysokości. Niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego, ochronnego stroju roboczego wraz z szelkami bezpieczeństwa. W celu zabezpieczenia strefy pracy można stosować specjalne bariery, pomosty zabezpieczające oraz siatki bezpieczeństwa.

Każde wejście na dach poprzedzone powinno być dokładnym przejrzeniem sprzętu. Upadek z wysokości może być spowodowany niestabilnie ustawioną drabiną lub śliskimi szczeblami. Dlatego w tego typu działalności najlepiej jest używać drabin i rusztowań dostosowanych do specyfiki działalności. Na dachach można wydzielić strefę pracy specjalnymi słupkami, a krańce dachu ogrodzić można barierkami.

Na wszystkie wymienione wyżej elementy możemy otrzymać dofinansowanie z ZUS.

W ramach dofinansowania możemy zakupić również środki ochrony indywidualne jak chociażby okulary ochronne, które chronią przed tzw. olśnieniem, występującym gdy na dachu jest dużo powierzchni metalowych, od których odbijają się promienie słoneczne.

Do ochrony przed substancjami chemicznymi mogą służyć specjalne szafy  przechowujące chemikalia.

W ramach dofinansowania z ZUS, środki finansowe otrzymamy również na sprzęty takie jak: masy kotwiczące, statywy, urządzenia samohamowne, ramiona obrotowe, czy statywy bezpieczeństwa.

Póki co brak informacji o naborach w 2020, jednak lada moment powinny się one pojawić. Dlatego warto już teraz zastanowić się nad tym, jakich sprzętów brakuje w naszej firmie i na co chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie.

Pełen katalog działań inwestycyjnych z zeszłego roku:

Katalog działań

Nasza oferta:

Dofinansowanie z ZUS 

Dotacje z ZUS 2020

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

Dotacje z ZUS 2020

W dzisiejszym wpisie powrócimy do tematu tegorocznego konkursu z ZUS na dotacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZUS dofinansowuje projekty dotyczące poprawy BHP, zmniejszenia zagrożenia chorobami zawodowymi, wypadkami przy pracy oraz zminimalizowania niekorzystnych czynników ryzyka.

PROGRAM PRZEZNACZONY JEST DLA WSZYSTKICH PŁATNIKÓW SKŁADEK ZUS

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością osób, za które odprowadzana jest składka do ZUS.

Dotacje z ZUS 2020

Szczegółowe warunki nie są jeszcze znane, jednak w 2020 roku dotacje z ZUS  można było uzyskać  na:

 • Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy
 • Wózki widłowe, paletowe, wciągarki, manipulatory
 • Podesty ruchome, rusztowania, barierki
 • Środki ochrony indywidualnej 
 •  Osłony do niebezpiecznych stref maszyn
 • Instalację elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej

Wszystkie elementy, na które można uzyskać dofinansowanie zostały wymienione w katalogu działań inwestycyjnych: Katalog działań inwestycyjnych.

Jeżeli Twoja firma nie zalega z odprowadzaniem składek do ZUS oraz z opłacaniem podatków skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci uzyskać pieniądze na wsparcie Twojej działalności!

Nasza oferta: https://www.sosq.pl/oferta/dofinansowanie-zus/

Dofinansowanie z ZUS – zakłady spawalnicze

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments
Dofinansowanie z ZUS - zakłady spawalnicze

Dofinansowanie z ZUS - zakłady spawalnicze

Dofinansowanie z ZUS - zakłady spawalnicze

Dziś pod lupę bierzemy kolejną branżę, w której możemy otrzymać dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Pomieszczenia spawalni powinny mieć sprawnie działającą wentylację mechaniczną zapewniającą usuwanie powietrza zanieczyszczonego, szkodliwego dla zdrowia pracowników.
 • Stałe stanowiska spawalnicze, na których istnieje możliwość wydzielania się szkodliwych pyłów i gazów, powinny być wyposażone w instalację wentylacji stanowiskowej (odciągi miejscowe) zapobiegającej szkodliwej emisji w strefie oddychania pracownika.

Na tego typu wentylacje możemy otrzymać dofinansowanie z ZUS. Możliwości zostały dokładnie przedstawione w punkcie 16. katalogu działań inwestycyjnych:

 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, ściany i komory lakiernicze zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.).

W celu odciążenia układu mięśniowo – szkieletowego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na stoły spawalnicze z regulowaną wysokością:

 • Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.

Dodatkowo można także uzyskać dofinansowanie na indywidualne środki ochrony osobistej jak fartuchy, maski ochronne. Dofinansowanie na środki ochrony indywidualnej przeznaczone są dla firm zatrudniających do 49 pracowników.

Oczywiście zakłady spawalnicze mogą starać się o dofinansowanie wszystkich pozostałych obszarów przedstawionych w katalogu działań inwestycyjnych.

Zapraszamy do kontaktu!

Nasza oferta: https://www.sosq.pl/oferta/

Dofinansowanie: https://www.sosq.pl/oferta/dofinansowanie-zus/

Informacje na temat dofinansowania: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2019.01

Branża drzewna – dofinansowanie z ZUS

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

branża drzewna - dotacje z ZUS

Branża drzewna - dofinansowanie z ZUS

Rozpoczynamy cotygodniowy cykl postów dotyczących poszczególnych branż, w których można otrzymać dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Bardzo często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że podejmowane przez nich inwestycje mogą być dofinansowane i tracą możliwość uzyskania naprawdę dużych pieniędzy (maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł). Dzisiejszy post będzie dotyczył branży drzewnej.

Branża drzewna to branża o stosunkowo dużym ryzyku zawodowym. Spowodowane jest to kontaktem z niebezpiecznymi urządzeniami i maszynami, koniecznością stosowania niebezpiecznych narzędzi ręcznych oraz ostrych przedmiotów. Na warunki pracy olbrzymie znaczenie mają czynniki takie jak zapylenie, hałas, wibracje, czy mikroklimat.

Przykłady zagrożeń i możliwości dofinansowania:

 • Zapylenie – to jeden z podstawowych problemów z jakim borykają się stolarnie i zakłady przemysłu drzewnego. Pył powstały podczas mechanicznej obróbki drewna najbardziej daje się we znaki na stanowiskach pracy, na których wykorzystuje się szlifierki, pilarki tarczowe, tokarki itd. Pył niektórych drzew jak np. dębu i buku ma działanie rakotwórcze w związku z czym istotne jest ograniczenie dostawania się go do ludzkiego organizmu. W ramach dotacji z ZUS możemy otrzymać dofinansowanie na: urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze np.: filtry, filtropochłaniacze, urządzenia odpylające na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, urządzenia i elementy wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne. Wybór jest bardzo duży i zależy od specyfiki miejsca pracy. Możliwości dofinansowania w tym aspekcie są zatem ogromne.
 • Hałas i wibracje – obróbka drewna, zwłaszcza cięcie drewna związana jest z wytwarzaniem znacznego hałasu oraz wibracji. Jednym ze sposobów eliminacji hałasu jest wyważenie statyczne i dynamiczne obracających się części. Maszyny mogą być ustawiane na specjalnych amortyzatorach lub osobnych fundamentach nie związanych z konstrukcją budynku. Osłony maszyn można z kolei obłożyć wykładziną dźwiękochłonną. Tego typu działania podlegają dofinansowaniu z ZUS. W zakresie ograniczenia wibracji możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup i instalację wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
 • Niedostosowane oświetlenie - w halach prowadzących obróbkę drzewna niezbędne jest dostosowanie parametrów oświetlenia do wymogów prawnych. Dotacje z ZUS umożliwiają otrzymanie dofinansowania na zakup i instalację elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy.
 • Obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego. W celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania prac związanych np. z transportem towarów możliwy jest zakup wózków widłowych, wózków paletowych o udźwigu do 2 ton. Na zakup wózków obowiązuje ograniczenie – maksymalny poziom dofinansowania to 30 000 zł.

W zakresie prac prowadzonych przez zakłady usług leśnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania na np. przyczepy leśne, chwytaki do drewna, odzież ochronną kaski, itp.

Oczywiście przytoczone powyżej rozwiązania są jedynie przykładami. Zakres dotacji może być znacznie większy i zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, które bardzo często wpisują się w ramy dofinansowania z ZUS.

Warto próbować, ponieważ branża drzewna ma na samych starcie przewagę nad innymi wnioskami z racji kategorii ryzyka.

Pełen katalog działań inwestycyjnych i doradczych: https://bip.zus.pl/documents/493361/2718830/Za%C5%82.+nr_4_Katalog_dzialan_inwestycyjnych_i_doradczych.pdf/6426d7c5-6b14-eb98-227b-41ec555569ff

Nasza oferta:

https://www.sosq.pl/oferta/obsluga-wnioskow-o-dofinansowanie-z-zus/

 

Dofinansowanie z ZUS – wyniki

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

Rok 2019 minął bardzo szybko i intensywnie  💫 
A końcówka roku - zwieńczenie pracy z wnioskami o dofinansowanie, czyli wyniki naborów !! 🎉📧 
Lista rankingowa jest już dostępna co oznacza 📃 co oznacza, że od nowego roku zaczynamy realizować dotacje 💸 Co więcej już zaczynamy nowy sezon wnioskowy, jeśli jesteś zainteresowany/a dofinansowaniem na poprawę stanu BHP w firmie to zapraszam do kontaktu !!