fbpx

Dofinansowanie z ZUS

Branża drzewna – dofinansowanie z ZUS

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

branża drzewna - dotacje z ZUS

Branża drzewna – dofinansowanie z ZUS

Rozpoczynamy cotygodniowy cykl postów dotyczących poszczególnych branż, w których można otrzymać dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Bardzo często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że podejmowane przez nich inwestycje mogą być dofinansowane i tracą możliwość uzyskania naprawdę dużych pieniędzy (maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł). Dzisiejszy post będzie dotyczył branży drzewnej.

Branża drzewna to branża o stosunkowo dużym ryzyku zawodowym. Spowodowane jest to kontaktem z niebezpiecznymi urządzeniami i maszynami, koniecznością stosowania niebezpiecznych narzędzi ręcznych oraz ostrych przedmiotów. Na warunki pracy olbrzymie znaczenie mają czynniki takie jak zapylenie, hałas, wibracje, czy mikroklimat.

Przykłady zagrożeń i możliwości dofinansowania:

  • Zapylenie – to jeden z podstawowych problemów z jakim borykają się stolarnie i zakłady przemysłu drzewnego. Pył powstały podczas mechanicznej obróbki drewna najbardziej daje się we znaki na stanowiskach pracy, na których wykorzystuje się szlifierki, pilarki tarczowe, tokarki itd. Pył niektórych drzew jak np. dębu i buku ma działanie rakotwórcze w związku z czym istotne jest ograniczenie dostawania się go do ludzkiego organizmu. W ramach dotacji z ZUS możemy otrzymać dofinansowanie na: urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze np.: filtry, filtropochłaniacze, urządzenia odpylające na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, urządzenia i elementy wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne. Wybór jest bardzo duży i zależy od specyfiki miejsca pracy. Możliwości dofinansowania w tym aspekcie są zatem ogromne.
  • Hałas i wibracje – obróbka drewna, zwłaszcza cięcie drewna związana jest z wytwarzaniem znacznego hałasu oraz wibracji. Jednym ze sposobów eliminacji hałasu jest wyważenie statyczne i dynamiczne obracających się części. Maszyny mogą być ustawiane na specjalnych amortyzatorach lub osobnych fundamentach nie związanych z konstrukcją budynku. Osłony maszyn można z kolei obłożyć wykładziną dźwiękochłonną. Tego typu działania podlegają dofinansowaniu z ZUS. W zakresie ograniczenia wibracji możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup i instalację wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
  • Niedostosowane oświetlenie – w halach prowadzących obróbkę drzewna niezbędne jest dostosowanie parametrów oświetlenia do wymogów prawnych. Dotacje z ZUS umożliwiają otrzymanie dofinansowania na zakup i instalację elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy.
  • Obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego. W celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania prac związanych np. z transportem towarów możliwy jest zakup wózków widłowych, wózków paletowych o udźwigu do 2 ton. Na zakup wózków obowiązuje ograniczenie – maksymalny poziom dofinansowania to 30 000 zł.

W zakresie prac prowadzonych przez zakłady usług leśnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania na np. przyczepy leśne, chwytaki do drewna, odzież ochronną kaski, itp.

Oczywiście przytoczone powyżej rozwiązania są jedynie przykładami. Zakres dotacji może być znacznie większy i zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, które bardzo często wpisują się w ramy dofinansowania z ZUS.

Warto próbować, ponieważ branża drzewna ma na samych starcie przewagę nad innymi wnioskami z racji kategorii ryzyka.

Pełen katalog działań inwestycyjnych i doradczych: https://bip.zus.pl/documents/493361/2718830/Za%C5%82.+nr_4_Katalog_dzialan_inwestycyjnych_i_doradczych.pdf/6426d7c5-6b14-eb98-227b-41ec555569ff

Nasza oferta:

https://www.sosq.pl/oferta/obsluga-wnioskow-o-dofinansowanie-z-zus/

 

Dofinansowanie z ZUS – wyniki

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

Rok 2019 minął bardzo szybko i intensywnie  💫 
A końcówka roku – zwieńczenie pracy z wnioskami o dofinansowanie, czyli wyniki naborów !! 🎉📧 
Lista rankingowa jest już dostępna co oznacza 📃 co oznacza, że od nowego roku zaczynamy realizować dotacje 💸 Co więcej już zaczynamy nowy sezon wnioskowy, jeśli jesteś zainteresowany/a dofinansowaniem na poprawę stanu BHP w firmie to zapraszam do kontaktu !!