fbpx

Dotacje z ZUS na co można otrzymać środki ?

By Lipiec 18, 2019 Blog No Comments

workation-FotoDoKwadratu (3)

15 lipca rozpoczął się czas składania wniosków o dofinansowanie z ZUS na poprawę stanu BHP w naszych firmach! Ostateczny termin nadsyłania wniosków to 16.08.19.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; 6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9) środki ochrony indywidualnej.

Pomimo okresu wakacyjnego trzeba zakasać rękawy, bo jest o co walczyć! Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2020 r. wynosi bowiem 50 000 000,00 PLN.
Jako STQ jesteśmy gotowi do pomocy przy obsłudze wniosków!
Pamiętajmy: 15.07.19 – 16.08.19