fbpx
Nowy nabór wniosków do ZUS !!!

Nowy nabór wniosków do ZUS !!!

By Lipiec 1, 2019 Blog No Comments

W piątek 28.06.2019 ogłoszony został nowy nabór wniosków do ZUS na poprawę stanu BHP w firmach. W tym roku zasady konkursu nieznacznie zmieniły się w stosunku do naborów zeszłorocznych.

Katalog działań inwestycyjnych w zasadzie pozostał taki sam, z uwzględnieniem większych ograniczeń kwotowych dla poszczególnych inwestycji. Czyli np. na ręczne wózki paletowe lub inne wózki magazynowe można dostać w tym naborze maksymalnie  25 000 zł, lub środki techniczne do zabezpieczenia stref pracy pracownika maksymalna kwota dotacji 20 000 zł

W części działań doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji BHP również nastąpiły zmiany bo ograniczono dotacje na np pomiary środowiska pracy, a także przygotowanie oceny ryzyka zawodowego.

Co więcej, rozszerzony został zakres punktacji, obecnie można otrzymać maksymalnie 65 punktów. Dodatkowe punkty otrzymują firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Zachęcam do składania wniosków,  program skierowany jest do każdego płatnika składek wypadkowych*

*pod warunkiem:
– niezalegania w płaceniu składek do ZUS oraz podatków;
– że platnik nie jest  w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym; w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
– nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.