Braki materiałów, reklamacje klientów, ciągłe kłopoty z organizacją pracy to część problemów, które można rozwiązać wdrażając dobry system jakości. Dobry system jakościowy to nie sterta papierów do wypełnienia, ale dobra organizacja pracy, planowanie działań, mniejsza ilość reklamacji, lepsze wyniki firmy.

Systemy jakości ułatwiają pracę jeżeli tylko są dobrze wdrożone i dopasowane do organizacji. Jednym z systemów jakości jest ISO 9001 dokładniej jest to norma opisująca wymagania, które musi spełniać firma, aby wdrożyć system. Jest to jeden z niewielu systemów jakości, który może być certyfikowany przez niezależne jednostki certyfikujące. Wielu klientów wymaga od firm certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu jakości ISO 9001. Dzięki certyfikatowi firma jest bardziej konkurencyjna na rynku, zyskuje prestiż.

System wprowadzony przez STQ będzie dokładnie dopasowane do Twojej firmy. Dzięki dogłębnym wywiadom oraz bliskiej współpracy jesteśmy w stanie zaprojektować wyjątkowy system jakości tylko dla Twojej organizacji. Systemy jakości wprowadzane przez STQ pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki.

STQ organizuje szkolenia w zakresie ISO 9001:2015. Doświadczenie trenera we wdrożeniach oraz utrzymywaniu systemów jakości pozwala uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat ISO 9001. Podczas szkolenia omawiana jest część teoretyczna na temat normy ISO 9001 oraz część praktyczna dotycząca wprowadzania wymagań normy w organizacji. Liczne case study dają możliwość sprawdzenia własnych umiejętności dotyczących utrzymania lub wdrożenia systemu jakości. Ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobycie umiejętności.

Szkolenia tematyczne prowadzone przez STQ to:

Szkolenie kadry z normy ISO 9001 1,5h

Szkolenie pełnomocnika ds. jakości 3 dni

Szkolenie audytorów wewnętrznych 2 dni

Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest prowadzenie audytów wewnętrznych. STQ oferuje przeprowadzenie audytów wewnętrznych w Twojej organizacji. Pozwoli to oszczędzić czas Twoim pracownikom oraz dokładnie sprawdzić okiem eksperta gdzie należy wprowadzić działania korygujące, aby poprawić wyniki firmy. Jest to świetna alternatywa dla firm, które stawiają na wysoką jakość organizacji pracy oraz produktu. Outsourcing jakościowy jest coraz bardziej popularną formą kontroli w organizacji.