Szkolenie “Przyczyny powstawania problemów jakościowych”

Podczas pracy działy jakości na co dzień borykają się z problemami występującymi na produkcji. Zadaniem kontrolerów oraz pracowników jest rozwiązywanie tych problemów szybko i sprawnie, a co najważniejsze tak, aby problemy te nie pojawiały się ponownie. Ważne w pracy jakościowców jest otwartość na szukanie przyczyn powstawania błędów. Eliminując błąd bez głębszej analizy przyczyn jej powstania spowoduje ponowne wystąpienie błędu. Dlatego tak istotne jest dogłębne badanie problemów.

Dzięki szkoleniu zapoznacie się z różnymi metodami analizy problemów. Np. burza mózgów, diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy (diagram rybiej ości), metoda 5 Why, diagram Pareto – Lorenza, metoda 8D.

Szkolenie pozwala w praktyczny sposób, przeanalizować problemy i odnaleźć przyczyny ich powstawania. Istotne jest którą metodę jakościową powinniśmy wybrać do rozwiązania danego problemu. Dzięki case study sam przekonasz się jak to zrobić w Twojej firmie.

Analiza przyczyn powstawania problemów jest pracą zespołową co jest dodatkowym atutem. Poprzez stosowanie metod jakościowych poprawione zostają relacje pomiędzy współpracownikami, bo problemy jakościowe nie muszą generować kłótni i  negatywnych emocji wśród pracowników. Wystarczy, że jasno określone zostaną zasady postępowania w przypadku problemu jakościowego.