Wnioski o dofinansowanie na poprawę stanu BHP w firmach.

Obsługa wniosków o dofinansowanie z ZUS na poprawę stanu BHP w firmach. Zakres współpracy w ramach napisania wniosku, współpracy ze Specjalistą BHP pod względem opracowania dokumentacji spełniającej wymagania ZUS. Zebranie ofert na działania inwestycyjne. Komunikacja z ZUS w ramach projektu oraz nadzór zamknięcia projektów. .

Szkolenie “Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015”

Szkolenie przygotowujące do roli Auditora Wewnętrznego ISO9001:2015 kończące się Certyfikatem. Program szkolenia uwzględnia wprowadzenie w System Zarządzania Jakością oraz podstawy normy ISO9001:2015. Zgodnie z czym skierowany jest za równo do osób, które działają w zakresie jakości jak i osób początkujących.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat uprawniający do przeprowadzania auditów wewnętrznych zgodnie z normą ISO9001:2015 oraz praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia listy pytań kontrolnych, pisania raportów oraz zrozumienia celów Systemu Zarządzania Jakością.

Zobacz program szkolenia

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie (przedstawienie prowadzącego oraz uczestników)
 2. Definicje jakości
 3. Norma ISO 9001:2015 krok po kroku
 4. Podejście procesowe
 5. Ćwiczenia – podejście procesowe
 6. Cele Systemu Zarządzania Jakością

Dzień 2

 1. Audit wewnętrzny – definicja, rodzaje
 2. Auditor – zadania auditora, cechy auditora
 3. Przygotowanie do auditu wewnętrznego
 4. Tworzenie listy pytań kontrolnych – ćwiczenia
 5. Pisanie raportu z auditu wewnętrznego – ćwiczenia
 6. Egzamin

Szkolenie 2-dniowe, w ramach szkolenia przerwa kawowa, ciastka oraz obiad. Cena: 1000zł netto/osobę . Szkolenie zdalne Cena: 1000zł netto/osobę.

Szkolenie “Przyczyny powstawania problemów jakościowych”

Szkolenie w zakresie analizy przyczyn powstawania problemów metodami 5Why, diagramu Ishikawy, burzy mózgów – spotkania grupowe z pracownikami. Szkolenie zapewni podstawowy warsztat pracy dla pracowników działu jakości w ramach analizowania przyczyn powstawania problemów oraz sposobów ich eliminowania. Szkolenie 8h, max 15 osób

Szkolenie “Program 5S”

5S jest narzędziem ciągłego doskonalenia wykorzystywanym w lean manufacturing. Celem 5S jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Korzyści z wprowadzenia 5S w firmie to podwyższona jakość wyrobu, bezpieczeństwo i higiena pracy, lepsza wydajność pracy. Jest to jeden z najprostszych i najszerzej stosowanych narzędzi lean manufactoring. Jest podstawą do wprowadzenia bardziej zaawansowanych narzędzi lean manufacturing. Szkolenie teoria 6h, max 10 osób – 1000 zł Wdrożenie – organizacja auditów 5S max 5 osób 8h – 2000 zł 5S na stanowisku w zależności od kompleksowości stanowiska – 700 zł

Wdrożenie systemu ISO 9001

Obsługa dotyczącą ISO9001:2015 w pełnym zakresie. Szkolenia personelu, przygotowanie dokumentacji, wdrożenie, szkolenia audytorów wewnętrznych, szkolenie pełnomocnika ds. jakości, przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz konsultacje w sprawach utrzymania systemu jakości 9001:2015 TSzkolenie kadry kierowniczej 1,5h Szkolenie pełnomocnika ds. jakości 3 dni Szkolenie audytorów wewnętrznych 2 dni Przygotowanie dokumentacji podstawowej (7 procedur, księga jakości) Audity wewnętrzne Wizyta kontrolna po certyfikacji w celu sprawdzenia utrzymania systemu Konsultacje dotyczące normy ISO9001:2015

Audity dostawców

Audity dostawców według kryterium norm czy też umów. (koszty dojazdu oraz noclegu po stronie klienta).

Wdrożenie normy EN 13120 + A1:2014-04

EN 13120 + A1:2014-04 określa wymagania związane z produkcją wewnętrznych zasłon przeciwsłonecznych. W 2014 roku norma została zaktualizowana o część dotyczącą bezpieczeństwa dzieci. Zmiany te miały wymierny wpływ na zmiany w procesach produkcyjnych wewnętrznych zasłon przeciwsłonecznych takich jak rolety, żaluzje poziome, żaluzje pionowe, żaluzje plisowane czy zasłony rzymskie. Oferuję wdrożenie zmian wiązanych z wymaganiami norm bezpieczeństwa 13120 + A1:2014-04. W zależności od wielkości organizacji cena do uzgodnienia. Audyty zgodności z normą EN 13120 + A1:2014-04. W zależności od wielkości organizacji cena do uzgodnienia.