Obsługa wniosków o dofinansowanie z ZUS

Obsługa wniosków o dofinansowanie z ZUS

Od 2015 roku zajmuję się sporządzaniem i obsługą wniosków o dofinansowanie z ZUS  na poprawę stanu BHP.

A na czym polega obsługa wniosku?

Obsługa wniosków o dofinansowanie z ZUS na poprawę stanu BHP w firmach odbywa się w kilku krokach:

  1. Spotkanie wstępne – omówienie możliwości dofinansowania z ZUS (katalog działań doradczych) oraz ocenienie stanu BHP w firmie razem ze Specjalistą BHP. Podczas tego spotkania omawiamy również przedział cenowy moich usług.
  2. Przygotowanie dokumentacji BHP, ofert dostawców oraz wniosku – moim zadaniem jest dopilnowanie, żeby dokumentacja BHP przygotowana przez Specjalistę była zrobiona rzetelnie i spełniała kryteria ZUS; kontaktuję się także z dostawcami aby dokumentacja ofertowa była poprawna.
  3. Wysyłka dokumentacji elektronicznej do ZUS.
  4. Realizacja wniosku – kontakt z dostawcami w sprawach dotyczących dokumentacji; instruktaż pracowników w jaki sposób realizować projekt; zebranie dokumentów finansowych oraz BHP do sprawozdania z projektu; nadzór nad aktualizacją wniosku.
  5. Sprawozdanie – wypełnienie sprawozdania oraz zebranie dokumentów do archiwizacji projektu.
  6. Kontrola na zakończenie projektu – udział w spotkaniu z pracownikiem ZUS kontrolującym realizację projektu.

Koszty obsługi wniosków o dofinansowanie z ZUS na BHP dzielą się na część dotyczącą napisania wniosku i przygotowania dokumentacji jest to kwota zaczynająca się od 5000 zł i zależy od stopnia złożoności wniosku (ilości inwestycji; ilości dostawców do współpracy; ilości dokumentacji BHP do przygotowania itp).

Druga część kosztów wiąże się z pozytywną ocena wniosku i wynosi 2% od wartości projektu.