fbpx

Blog

Nowy harmonogram szkoleń na auditora wewnętrznego wg ISO 9001:2015 !

By | Blog | No Comments

Harmonogram szkoleń na 2021 rok już gotowy

Od dziś obowiązuje nowy harmonogram szkoleń na auditora wewnętrznego wg ISO 9001:2015. W tym roku stawiamy na naukę zdalną tym bardziej, że konsultacje na odległośc ćwiczymy już od roku 😉 

Pandemia zmieniłą sposób pracy za równo podczas wdrożeń jak i podczas szkoleń. Przećwiczyliśmy już różne narzędzia komunikacyjne, platformy, miejsca prowadzenia wideokonferencji, nawet oświetlenie jest już przećwiczone 😉 Teraz możemy juz bezpiecznie działać w zakresie zdalnych szkoleń.

W związku z tym, że szkolenia odbywają się na odległosć, nie mogę zaoferować pysznej kawy czy herbaty, a materiały szkoleniowe przesyłane są drogą elektroniczną, ale wiedza przekazywana jest tak samo skutecznie jak podczas szkoleń stacjonarnych! Tak samo jak podczas tradycyjnych szkoleń na koniec możecie spodziewać się egzaminu, a po pozytywnej ocenie otrzymacie Certyfikat Auditora Wewnętrznego.

Zapraszam!! 

Cena szkolenia zdalnego:  861 zł brutto (700 zł netto)

 

Dofinansowanie z ZUS 2020

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments
Dofinansowanie z ZUS 2020

Dofinansowanie z ZUS 2020

Ruszył nowy nabór do konkursu, w którym można uzyskać dofinansowanie na poprawę warunków pracy w firmie poprzez zakup maszyn i urządzeń. Podobnie jak w poprzednim roku jest o co walczyć. Maksymalna kwota dofinansowania to aż 500 000 zł

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje:

KTO?

Do Konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który jest Płatnikiem składek i spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

ILE?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2021 r. wynosi 50 000 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu jest uzależniona od liczby osób, za które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia Wniosku. Udziały procentowe wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania Projektu wynoszą:

NA CO?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9) środki ochrony indywidualnej

O tym, na co można uzyskać dofinansowanie pisaliśmy także na naszym blogu. 

Pełen katalog działań inwestycyjnych i doradczych: 

Katalog działań

JAK?

Dofinansowanie z ZUS możesz otrzymać na podstawie szczegółowego wniosku na poprawę BHP. Przyznanie dotacji w 2020 roku odbywa się jak w poprzednich latach w drodze konkursu. Wypłata dofinansowania ZUS następuje na podstawie zawartej umowy z ZUS. Szansa na otrzymanie dofinansowania zależna jest od uzyskanych punktów, które otrzymujemy za: wielkość przedsiębiorstwa, kategorię ryzyka prowadzonej działalności, obszar w jakim prowadzimy działalność, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, cel projektu, adekwatność proponowanych w projekcie działań do realizacji, efektywność wydatków w Projekcie, oddziaływanie projektu na poprawę BHP, innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Jednak najważniejsze jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie, zebranie ofert spełniających wymagania konkursu oraz innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje. 

Brzmi skomplikowanie?

Nie dla nas! 

STQ - Success Through Quality gwarantem sukcesu

Jako STQ zajmujemy się wnioskami o dofinansowanie z ZUS od samego początku. Rokrocznie pomagamy przedsiębiorcom uzyskać środki tak ważne dla ich działalności. Nasza skuteczność jest bardzo duża, co potwierdzają nasi klienci. Zatem jeżeli rozważasz ubieganie się o dofinansowanie z ZUS skontaktuj się z nami! Profesjonalizm, szczegółowość i doświadczenie to najważniejsze cechy potrzebne podczas sporządzania wniosków. Nie wiesz, czy twoja firma kwalifikuje się do dotacji, czy dane działania spełniają kryteria konkursu? Po prostu skontaktuj się z nami i powierz swoje sprawy w ręce profesjonalistów. 

Nasza oferta: 

Oferta na dofinansowanie z ZUS 

 

Kontekst organizacji – nowy produkt w naszym sklepie

By | Blog | No Comments

Kontekst organizacji

 

 

 

 

W naszym sklepie znajdziecie nowy produkt - Kontekst organizacji!

Świeżutki dokument Word opisujący cztery narzędzia analizy kontekstu organizacji:

 • analizę SWOT,
 • analizę PEST,
 • 5 sił Portera,
 • model Canvas.

Jeżeli masz problem z opisem tego obszaru wymagania normy to nie ma nic prostszego jak zakupić dokument i dostosować go do własnych potrzeb! W dokumencie znajdziesz proste instrukcje jak wykonać poprawnie analizę czynników zewnętrznych i wewnętrznych działających na firmę.

Kontekst organizacji

Polecam!

 

Kurs na auditora i księga jakości online

By | Auditor wewnętrzny, Blog | No Comments
Kurs na auditora i księga jakości online
Kurs na auditora i księga jakości online

Kurs na auditora i księga jakości online

Przypominamy o możliwości zakupienia Księgi Jakości i kursu na Auditora wewnętrznego online!

Mimo, że dużo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa zostało zniesionych wciąż nie funkcjonujemy w warunkach pełnej "normalności". Aby dobrze wykorzystać ten czas proponujemy skorzystanie z naszej oferty produktów online.

Księga Jakości została opracowana tak aby mogła zostać dopasowana do każdego rodzaju działalności. Dzięki uniwersalnej formie możliwe jest dostosowanie dokumentu do Państwa firmy. Księga Jakości jest nieodzownym elementem każdej organizacji. Opisuje ona sposób zarządzania naszą organizacją. W dokumencie wyjaśniamy co należy zamieścić w księdze oraz czego unikać. Kupując produkt otrzymujecie Państwo formatkę Księgi Jakości oraz 45 - minutowy instruktaż video, w którym opisujemy jak ją wypełnić. Oferowana przez nas Księga Jakości sprawdza się podczas auditów certyfikujących na zgodność z normą ISO 9001.

Więcej informacji tutaj:

Księga Jakości 

Drugą pozycją w naszym sklepie jest kurs na auditora wewnętrznego wg ISO 9001;2015. Jeszcze niedawno przeprowadzaliśmy go jedynie stacjonarnie. W odpowiedzi na oczekiwania klientów proponujemy również wersję online! Kurs dostosowany jest do osób, które nie mają doświadczenia w zakresie zarządzania jakością. Został opracowany przez doświadczonego auditora wewnętrznego, w związku z tym szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne podejście do auditowania. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz certyfikat auditora wewnętrznego wg ISO 9001 online. Dzięki temu łatwiej będzie Ci znaleźć lub zmienić pracę. Możesz również rozpocząć działania w gronie auditorów w firmie, w której pracujesz!

Więcej informacji:

Kurs na auditora

Zachęcamy do rozwoju i obserwowania sklepu, ponieważ już wkrótce pojawią się kolejne produkty!

Dofinansowanie BHP – dekarstwo

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

Dofinansowanie BHP - dekarstwo

Dofinansowanie BHP - dekarstwo - Dziś zajmujemy się kolejną branżą, w której możnay uzyskać dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca dekarza odbywa się przeważnie wysoko nad ziemią, co wiąże się z dużym ryzykiem, szczególnie jeśli stanowisko pracy  nie jest w należyty sposób zabezpieczone.  Szczególnym niebezpieczeństwem w tej branży jest upadek z wysokości. Niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego, ochronnego stroju roboczego wraz z szelkami bezpieczeństwa. W celu zabezpieczenia strefy pracy można stosować specjalne bariery, pomosty zabezpieczające oraz siatki bezpieczeństwa.

Każde wejście na dach poprzedzone powinno być dokładnym przejrzeniem sprzętu. Upadek z wysokości może być spowodowany niestabilnie ustawioną drabiną lub śliskimi szczeblami. Dlatego w tego typu działalności najlepiej jest używać drabin i rusztowań dostosowanych do specyfiki działalności. Na dachach można wydzielić strefę pracy specjalnymi słupkami, a krańce dachu ogrodzić można barierkami.

Na wszystkie wymienione wyżej elementy możemy otrzymać dofinansowanie z ZUS.

W ramach dofinansowania możemy zakupić również środki ochrony indywidualne jak chociażby okulary ochronne, które chronią przed tzw. olśnieniem, występującym gdy na dachu jest dużo powierzchni metalowych, od których odbijają się promienie słoneczne.

Do ochrony przed substancjami chemicznymi mogą służyć specjalne szafy  przechowujące chemikalia.

W ramach dofinansowania z ZUS, środki finansowe otrzymamy również na sprzęty takie jak: masy kotwiczące, statywy, urządzenia samohamowne, ramiona obrotowe, czy statywy bezpieczeństwa.

Póki co brak informacji o naborach w 2020, jednak lada moment powinny się one pojawić. Dlatego warto już teraz zastanowić się nad tym, jakich sprzętów brakuje w naszej firmie i na co chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie.

Pełen katalog działań inwestycyjnych z zeszłego roku:

Katalog działań

Nasza oferta:

Dofinansowanie z ZUS 

Nowe standardy BRCGS Packaging Materials wersja 6

By | Blog | No Comments

Nowe standardy BRCGS Packaging Materials – Dookoła nas ciągłe obostrzenia 😷 Na szczęście mamy szkolenia zdalne 💪 W tym czasie uczymy się nowych norm i nowych standardów 🤩 teraz na tapetę wchodzi BRCGS Packaging Materials 📚📖 odmiana w stosunku do standardów ISO 🔀 narazie szkolenia z nowej wersji normy wersja 6 🤓 a potem wdrożenia.

Nowe standardy BRCGS Packaging Materials

Dotacje z ZUS 2020

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments

Dotacje z ZUS 2020

W dzisiejszym wpisie powrócimy do tematu tegorocznego konkursu z ZUS na dotacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZUS dofinansowuje projekty dotyczące poprawy BHP, zmniejszenia zagrożenia chorobami zawodowymi, wypadkami przy pracy oraz zminimalizowania niekorzystnych czynników ryzyka.

PROGRAM PRZEZNACZONY JEST DLA WSZYSTKICH PŁATNIKÓW SKŁADEK ZUS

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością osób, za które odprowadzana jest składka do ZUS.

Dotacje z ZUS 2020

Szczegółowe warunki nie są jeszcze znane, jednak w 2020 roku dotacje z ZUS  można było uzyskać  na:

 • Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy
 • Wózki widłowe, paletowe, wciągarki, manipulatory
 • Podesty ruchome, rusztowania, barierki
 • Środki ochrony indywidualnej 
 •  Osłony do niebezpiecznych stref maszyn
 • Instalację elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej

Wszystkie elementy, na które można uzyskać dofinansowanie zostały wymienione w katalogu działań inwestycyjnych: Katalog działań inwestycyjnych.

Jeżeli Twoja firma nie zalega z odprowadzaniem składek do ZUS oraz z opłacaniem podatków skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci uzyskać pieniądze na wsparcie Twojej działalności!

Nasza oferta: https://www.sosq.pl/oferta/dofinansowanie-zus/

Auditor wewnętrzny – kurs online

By | Auditor wewnętrzny, Blog | No Comments

Auditor wewnętrzny - kurs online

Auditor wewnętrzny - kurs online

Przypominamy o możliwości przejścia kurs na auditora wewnętrznego ONLINE! 

W obecnych, trudnych czasach jest to świetne rozwiązanie aby bez wychodzenia z domu podnieść swoje kompetencje. Z nami jest to możliwe!

Auditor wewnętrzny - kurs online składa się z 3 części: 

Moduł 1 Teoria, definicje i podstawowe pojęcia w zarządzaniu jakością. Jest to moduł wprowadzający w zagadnienia auditów wewnętrznych, a także wstęp do omówienia wymagań normy ISO 9001.
Moduł 2 Część szkolenia, w której omówione zostały wymagania normy ISO 9001 w odniesieniu do prowadzonia auditów wewnętrznych. W tej części zawarte są podpowiedzi, jakie pytania zadawać podczas auditów wewnętrznych, co jest wymagane przez normę ISO 9001.
Moduł 3  W ostatnim module przedstawiona jest praktyczna wiedza niezbędna do prowadzenia auditów. Tutaj znajdują się informacje na temat praktycznych rad dla początkującego auditora. Proste narzędzia ułatwiające pracę auditora wewnętrznego i mnóstwo przykładów z życia dotyczących auditowania.

Kurs przystosowany jest dla osób doświadczonych w  zarządzaniu jakością  jak i dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w tej tematyce. 

Kurs na auditora wewnętrznego umożliwia uzyskanie Certyfikatu auditora wewnętrznego wg ISO 9001.

Zapraszamy! 

https://www.sosq.pl/product/kurs-na-auditora-wewnetrznego-wg-iso-90012015/

Dofinansowanie z ZUS – zakłady spawalnicze

By | Blog, Dofinansowanie z ZUS | No Comments
Dofinansowanie z ZUS - zakłady spawalnicze

Dofinansowanie z ZUS - zakłady spawalnicze

Dofinansowanie z ZUS - zakłady spawalnicze

Dziś pod lupę bierzemy kolejną branżę, w której możemy otrzymać dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Pomieszczenia spawalni powinny mieć sprawnie działającą wentylację mechaniczną zapewniającą usuwanie powietrza zanieczyszczonego, szkodliwego dla zdrowia pracowników.
 • Stałe stanowiska spawalnicze, na których istnieje możliwość wydzielania się szkodliwych pyłów i gazów, powinny być wyposażone w instalację wentylacji stanowiskowej (odciągi miejscowe) zapobiegającej szkodliwej emisji w strefie oddychania pracownika.

Na tego typu wentylacje możemy otrzymać dofinansowanie z ZUS. Możliwości zostały dokładnie przedstawione w punkcie 16. katalogu działań inwestycyjnych:

 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, ściany i komory lakiernicze zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp.).

W celu odciążenia układu mięśniowo – szkieletowego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na stoły spawalnicze z regulowaną wysokością:

 • Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.

Dodatkowo można także uzyskać dofinansowanie na indywidualne środki ochrony osobistej jak fartuchy, maski ochronne. Dofinansowanie na środki ochrony indywidualnej przeznaczone są dla firm zatrudniających do 49 pracowników.

Oczywiście zakłady spawalnicze mogą starać się o dofinansowanie wszystkich pozostałych obszarów przedstawionych w katalogu działań inwestycyjnych.

Zapraszamy do kontaktu!

Nasza oferta: https://www.sosq.pl/oferta/

Dofinansowanie: https://www.sosq.pl/oferta/dofinansowanie-zus/

Informacje na temat dofinansowania: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2019.01