fbpx

Dofinansowania z ZUS na poprawę stanu BHP w firmach!

Jak co roku ZUS również w 2023 roku ogłosi kolejny konkurs na dofinansowania z ZUS na poprawę stanu BHP.

Dla kogo?

Do konkursu może przystąpić każda firma, która odprowadza składki wypadkowe za swoich pracowników.

Ile pieniędzy można otrzymać?

W ramach dofinansowania można uzyskać maksymalnie 300 000 zł (kwoty brutto), maksymalnie 80% kwoty projektu.

Co można kupić w ramach dofinansowania?

W ramach dofinansowania można zakupić urządzenia i instalacje, które poprawią stan BHP w firmie w zakresach podanych niżej:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

 W roku 2023 ZUS jeszcze nie ogłosił tegorocznego regulaminu dofinansowań, ale dobrą praktyką jest przygotowanie się do konkursu zdecydowanie wcześniej. Zebranie kompletnej dokumentacji zajmuje sporo czasu dlatego jesteśmy tutaj, żeby ułatwić przygotowanie wniosku.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie ZUS w linku poniżej:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01

Pod tym linkiem będą również najświeższe informacje na temat nowego konkursu 2023.01 i dofinansowania z ZUS.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć przygotowania do dofinansowania to skontaktuj się z nami. W STQ od 7 lat przygotowujemy wnioski o dofinansowanie z ZUS przygotujemy również wniosek dla Twojej firmy!

Co więcej, możesz zapoznać się z naszą formą współpracy w ramach obsługi wniosku o dofinansowanie w linku poniżej:

https://www.sosq.pl/oferta/dofinansowanie-zus/

Dofinansowania z ZUS