All posts by admin

Certyfikacja Elpes Sp. z o.o.

By | Blog | No Comments

W tym roku poprowadziliśmy również Elpes Sp. z o.o. w Lublinie poprzez proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015 🔥🏆📃
Oczywiście z wielkim sukcesem 🎖😊🥳
Profesjonalizm i doświadczenie, a także świetna organizacja pracy zaowocowało uzyskaniem Certyfikatu zgodności 🦹‍♀️👩‍🔬📃📃

Dzień jak co dzień …

By | Blog | No Comments

Wnioski o dofinansowanie z ZUS 🏦🏦🏦 już dawno za nami. Korekty przeprowadzone, wątpliwości rozwiane. 
Pozostaje czekać na przyznanie dofinansowania 💲💲💸💸 
Tymczasem pora wrócić do „szarej rzeczywistości”, która wcale taka szara nie jest! STQ nie marnuje czasu. Tydzień otworzyliśmy certyfikacją na zgodność z ISO 9001:2015 w jednej z firm 📃📃 Środek tygodnia to audit, który ma na celu wspierać firmę w negocjacjach jakościowych z ich klientami 👱‍♀️🧔🧓👩‍🦳👩‍🦱  
Audit pokazuje jak istotne jest opracowanie strategii poprawy poziomu jakości ze względu na reklamacje i niezgodności wewnętrzne 📄📄
Tydzień kończymy natomiast konsultacjami w spawalni i wdrażaniem normy ISO 3834, która określa wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych 🔧⛓⚙️

Strona STQ jest już dostępna w języku angielskim!

By | Blog | No Comments

Od dnia 02.09.2019 strona https://www.sosq.pl/jest dostępna również w języku angielskim!  W odpowiedzi na oczekiwania klientów strona została przetłumaczona i jest w pełni dostępna. Jako STQ nie zamykamy się na żadnych klientów i dokładamy wszelkich starań aby z naszych profesjonalnych usług mogli korzystać wszyscy. Dlatego też, od dnia dzisiejszego wszelkie posty będą publikowane także w języku angielskim!

Auditor wewnętrzny ISO 9001:2015 zapraszam !

By | Blog | No Comments

Szkolenie Audytor wewnętrzny

W dniach 12-13 września 2019r odbędzie się szkolenie na Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2015. W programie szkolenia znajduje się omówienie normy, zdobycie wiedzy teoretycznej, ćwiczenia dotyczące praktycznej pracy Auditora.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, sprawdzającym wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Pozytywne napisanie egzaminu gwarantuje uzyskanie certyfikatu Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2015. Uprawnia on do przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmie.

Na szkoleniu zapewniamy materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika. Ponadto podczas szkolenia przekąski, nieograniczony zasób kawy i herbaty oraz porządny ciepły posiłek.

 

Szkolenie odbywa się w:

CoWalski Aleja Inspiracji

Al. Wielkopolska

Poznań

 

Kolejne szkolenie w terminie 26-27 września we Wrocławiu.

Zapraszamy do zdobywania wiedzy 😉

A tak było poprzednim razem …

IMG_20190708_131250

Sezon wniosków do ZUS 2019 – zakończony !!

By | Blog | No Comments

16 sierpnia zakończył się okres składania wniosków o dofinansowanie z ZUS !

Wnioski zostały przygotowane, sprawdzone i wysłane pocztą oraz elektronicznie do ZUS. Obecnie oczekują na rozpatrzenie. W przypadku braków formalnych ZUS wzywa jednorazowo Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. Gdy braków nie ma, ZUS przystępuje do oceny merytorycznej wniosków.  

Pod lupą znajdzie się: 

 1) sprawdzenie zgodności rozwiązań ujętych we Wniosku z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

2) ocena czy wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie;  

3) ocena adekwatności proponowanych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu czynników ryzyka występujących u Wnioskodawcy;  

4) ocena niezbędności i efektywności wydatków Projektu;  

5) ocena w jaki sposób osiągnięcie celów Projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u Wnioskodawcy. 

Po kontroli merytorycznej ZUS przygotowuje Listę rankingową, na podstawie której zgodnie z uzyskaną punktacją wybierane są wnioski, uzyskujące dofinansowanie. Punkty przyznawane są za: 

  • zasadność realizacji Projektu(max 5pkt.)
  • innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (max 5pkt., liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 2)
  • efektywność wydatków w Projekcie (max 5pkt., w przypadku uzyskania 3 lub więcej punktów, liczbę mnoży się przez 2)
  • oddziaływanie Projektu na poprawę BHP (max 5pkt., w przypadku uzyskania 3 lub więcej punktów, liczbę mnoży się przez 2)
  • adekwatność proponowanych w projekcie działań do poziomu czynników ryzyka (max 5 pkt.)

Dodatkowo punkty otrzymuje się za wielkość przedsiębiorstwa (najwyżej punktowane są mikro przedsiębiorstwa, a najniżej duże przedsiębiorstwa), kategorię ryzyka, województwo, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy, zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

Łącznie uzyskać można 65 punktów.  

Lista rankingowa zawierająca informacje, które wnioski otrzymają dofinansowanie opublikowana zostanie na stronie www.zus.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, najpóźniej do końca roku kalendarzowego (2019).  

Pozostaje czekać na decyzję ZUS

workation-FotoDoKwadratu (8)

Wnioski do ZUS !!

By | Blog | No Comments

Trwa pisanie wniosków o dofinansowanie z ZUS.  

Ostateczny termin składania wniosków zbliża się coraz bardziej! (16.08.19).  

 Jako STQ nie marnujemy czasu! 

Wypełniamy wnioski, zbieramy dokumenty i przygotowujemy je do ostatecznej wysyłki. W tym roku wniosków jest jeszcze więcej, a więc pracy nie jest mało. Mimo to, część już została złożona a pozostałe są coraz bliżej finalnej wersji! 

workation-FotoDoKwadratu (5)

Dotacje z ZUS na co można otrzymać środki ?

By | Blog | No Comments

workation-FotoDoKwadratu (3)

15 lipca rozpoczął się czas składania wniosków o dofinansowanie z ZUS na poprawę stanu BHP w naszych firmach! Ostateczny termin nadsyłania wniosków to 16.08.19.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; 6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
9) środki ochrony indywidualnej.

Pomimo okresu wakacyjnego trzeba zakasać rękawy, bo jest o co walczyć! Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów w 2020 r. wynosi bowiem 50 000 000,00 PLN.
Jako STQ jesteśmy gotowi do pomocy przy obsłudze wniosków!
Pamiętajmy: 15.07.19 – 16.08.19

Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 9001:2015

By | Blog | No Comments

Projekt_bez_tytułu-2

Za nami kolejne szkolenie na auditora wewnętrznego ISO: 9001:2015!
Szkolenie odbyło się niezmiennie w:
CoWalski Aleja Inspiracji
al. Wielkopolska 29/6, Poznań

w niezmiennie dobrej atmosferze!

Podczas szkolenia w praktyczny sposób omówiono wszystkie wymagania normy ISO 9001:2015

Po zdanym egzaminie zostały wręczone certyfikaty auditora wewnętrznego.

Kolejne szkolenie odbędzie się 12-13.09.19 W Poznaniu.
Szczegółowy rozkład szkoleń poniżej

Zapraszamy do rozwijania się!

Nowy nabór wniosków do ZUS !!!

By | Blog | No Comments

W piątek 28.06.2019 ogłoszony został nowy nabór wniosków do ZUS na poprawę stanu BHP w firmach. W tym roku zasady konkursu nieznacznie zmieniły się w stosunku do naborów zeszłorocznych.

Katalog działań inwestycyjnych w zasadzie pozostał taki sam, z uwzględnieniem większych ograniczeń kwotowych dla poszczególnych inwestycji. Czyli np. na ręczne wózki paletowe lub inne wózki magazynowe można dostać w tym naborze maksymalnie  25 000 zł, lub środki techniczne do zabezpieczenia stref pracy pracownika maksymalna kwota dotacji 20 000 zł

W części działań doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji BHP również nastąpiły zmiany bo ograniczono dotacje na np pomiary środowiska pracy, a także przygotowanie oceny ryzyka zawodowego.

Co więcej, rozszerzony został zakres punktacji, obecnie można otrzymać maksymalnie 65 punktów. Dodatkowe punkty otrzymują firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Zachęcam do składania wniosków,  program skierowany jest do każdego płatnika składek wypadkowych*

*pod warunkiem:
– niezalegania w płaceniu składek do ZUS oraz podatków;
– że platnik nie jest  w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym; w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
– nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.