Program 5S

Program 5S

Program 5S – w niniejszej stronie dowiesz się czym jest program 5S, jak go wdrażamy i jak przebiega.

W natłoku codziennych obowiązków często umyka nam czas przeznaczony na sprzątanie. Nie zawsze przywiązujemy wagę do systematycznego sprzątania naszego stanowiska pracy i nie jesteśmy świadomi tego jak wiele przez to tracimy. Jesteśmy bardziej efektywni znając nasze stanowisko pracy i utrzymując w nim określony porządek, ale 5S to nie tylko porządki to sposób myślenia, który pozwala nam szybciej i bardziej efektywnie wykonywać naszą pracę.

Program 5S jest elementem podejścia Lean Manufacturting, zajmującym się usystematyzowaniem pracy na danym stanowisku. Wprowadzenie 5S nie oznacza wdrożenia strategii Lean w firmie, ale może być pierwszym krokiem do osiągnięcia lepszych wyników.

Wprowadzając 5S w organizacji osiągamy wiele korzyści:

  • stanowiska pracy są uporządkowane i przejrzyste,
  • narzędzia maja swoje miejsce w zależności od częstotliwości ich używania (rzadko używane na dalszych półkach, często używane na stanowisku pracy),
  • każde narzędzie ma określone miejsce na stanowisku pracy tak, aby jego brak był widoczny (tablica cieni),
  • pracownicy mają większą świadomość znaczenia porządku i chętniej dbają o porządek na stanowisku,
  • systematyczne kontrole 5S zapewniają stały porządek w organizacji.

Program 5S to nie jednorazowa akcja to strategia działania pozwalająca na utrzymanie czystości w dalszym okresie czasu. Wprowadzając program 5S powoływany jest zespół ludzi, którzy kontrolują czy wszyscy pracownicy przestrzegają zasad 5S. Niezbędne jest zapoznanie pracowników z zasadami programu 5S oraz kryteriami kontroli 5S. Program 5S musi zostać dobrze zrozumiany przez pracowników oraz przez osoby zarządzające tak, aby spójne podejście i strategia działania dały najlepsze efekty.

Jak to zrobić ?

Po pierwsze Seiri (sortowanie) – każde stanowisko musi zostać uporządkowane; przedmioty i narzędzia na stanowisku muszą zostać posortowane w zależności od częstotliwości ich używania oraz stanu technicznego ( narzędzia do naprawy, do wyrzucenia)

Po drugie Seiton (systematyka) – oznakowanie narzędzi niezbędnych do pracy na stanowisku oraz określenie, w których miejscach powinny się one znajdować (rzadziej używane na dalszych półkach, często używane „pod ręką”)

Po trzecie Seiso (sprzątanie) – stanowisko pracy musi zostać wyczyszczone z brudów i kurzu; należy pamiętać o określeniu z jakich środków czystości będziemy korzystać podczas codziennych porządków i miejsca gdzie będziemy je przechowywać.

Po czwarte Seiketsu (standaryzacja) – określenie standardów ułożenia narzędzi na stanowisku, określenie miejsca dla każdego narzędzia.

Po piąte Shitsuke (samodyscyplina) – ciągłe uświadamianie pracowników o wadze jaką ma porządek na stanowisku oraz powołanie zespołu sprawdzającego porządek zgodnie z jasnymi kryteriami.

Szkolenie “Teoria 5S”  8h, max 10 osób – 500 zł
Szkolenie “Wdrożenie 5S, organizacja auditów 5S” max 5 osób 8h – 500 zł
5S na stanowisku w zależności od kompleksowości stanowiska –  od 200 zł