Analiza ryzyk i szans

61,50 

Product Description

Analiza ryzyk i szans jest jednym z wymagań normy ISO 9001. Jeśli nie wiesz jak ją udokumentować to ten dokument jest dla Ciebie!

Kupując szablon oszczędzasz czas i zdobywasz wiedzę niezbędną do skutecznego prowadzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością.

Przejrzysta struktura, dokładny opis wypełnianych pól, a także tabela z kryteriami oceny ryzyk i szans właśnie w tym jednym dokumencie!

Kupując szablon analizy ryzyk i szans otrzymujesz plik w formacie Word, który zawiera tabelę wskazującą jak wykonać analizę. Dokument zawiera konkretne wskazówki opisujące jak wypełnić puste pola, a także dodatkową tabelę z kryteriami oceny ryzyk i szans.

Formularz analiza ryzyk i szans zapewni, że podczas audytu jednostki certyfikującej będziesz w stanie udokumentować spełnienie wymagania normy ISO 9001.

Analiza ryzyk i szans jest świetnym narzędziem do systematycznej pracy z doskonaleniem w firmie. Dzięki wnikliwej pracy dotyczącej procesów oraz przewidywania zagrożeń można stworzyć plan działania.

Regularne stosowanie analizy ryzyk zdecydowanie ułatwia planowanie działań w firmie, ponieważ wypełniając poprawnie formularz ostatecznie otrzymujesz konkretną listę zadań do zrealizowania wraz z uzasadnieniem dlaczego te działania zostały zaplanowane.